GET /api/themes/gosc/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Gość",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/gosc/",
    "sort_key": "gos~0c~0",
    "description": "<p>\r\nHasłem tym wskazujemy elementy obyczajowości określające zachowania i zobowiązania łączące się ze statusem gościa, jak również zwyczaje związane z goszczeniem kogoś we własnym <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/gosc/motyw/dom/\"><b>domu</b></a> (byciem czyimś <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/gosc/motyw/gospodarz/\"><b>gospodarzem</b></a> lub <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/gosc/motyw/gospodyni/\"><b>gospodynią</b></a>).<br>\r\n</p>"
}