GET /api/themes/gora/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Góra",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/gora/",
    "sort_key": "go~0ra",
    "description": "<p>\r\nWśród licznych wytworów przyrody wyróżniliśmy kilka posiadających szczególne, właściwe sobie, znaczenie symboliczne — wśród nich właśnie górę (choć, być może, najczęściej mamy do czynienia z liczbą mnogą: górami). Góra, stanowiąc miejsce wzniesione ku niebu, a oddzielone od codziennej krzątaniny ludzkiego życia znaczną wysokością, nadaje się na miejsce doznań mistycznych, <b>wizji</b>, <b>przemiany wewnętrznej</b>. Patrząc na rzeczywistość z góry, bohaterowie dokonują rozpoznania sensu własnego życia, zyskują całościowy <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/obraz-swiata\"><b>obraz świata</b></a>, czy historii i projektują przyszłe działania. Motyw pojawia się choćby w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie/\"><i>Sonetach krymskich</i></a> Mickiewicza czy <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kordian\"><i>Kordianie</i></a> Słowackiego.<br>\r\n\r\n</p>"
}