GET /api/themes/glod/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Głód",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/glod/",
    "sort_key": "gl~0o~0d",
    "description": "<p>\r\nDołączając to hasło do naszej listy myśleliśmy o opisach fizycznego doznania głodu (najczęściej związanego z ubóstwem, <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/bieda\"><b>biedą</b></a>). Być może znajdą się również ciekawe fragmenty mówiące o jakimś rodzaju głodu duchowego (w rozumieniu dotkliwego pragnienia).<br>\r\n</p>"
}