GET /api/themes/flirt/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Flirt",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/flirt/",
    "sort_key": "flirt",
    "description": "<p>\r\nOprócz przedstawień rozmaitych przejawów miłości, znajdujemy wiele dialogów (np. w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wesele/\"><i>Weselu</i></a> Wyspiańskiego, czy w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/romeo-i-julia/\"><i>Romeo i Julii</i></a> Shakespeare'a), mających znacznie lżejszy charakter towarzysko-erotyczny i należałoby je określić właśnie mianem flirtu. Pewien kłopot stanowią opisy podobnych sytuacji i przywołania dialogów w <i>Chłopach</i> Reymonta, ponieważ flirt kojarzy się z życiem ,,salonowym\", tu zaś w środowisku wiejskim sam typ zachowań jest analogiczny, zaś jego określenie zdaje się nie pasować. <br>\r\n</p>"
}