GET /api/themes/fircyk/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Fircyk",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/fircyk/",
    "sort_key": "fircyk",
    "description": "<p>\r\nZasadniczo jest to postać charakterystyczna dla literatury oświeceniowej, w której wyśmiewano typ młodzieńca <b>modnego</b> (wedle francuskich, nienarodowych wzorów), niepoważnego, lekkomyślnego, zajętego przede wszystkim strojami i blichtrem życia towarzyskiego (szczególnie tego <b>dworskiego</b> — stanowiła negatywny wzorzec osobowy.<br>\r\n\r\n</p>"
}