GET /api/themes/falsz/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Fałsz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/falsz/",
    "sort_key": "fal~0sz",
    "description": "<p>\r\nDoświadczenie fałszu to odkrycie rozbieżności między rzeczywistymi intencjami działania lub prawdziwą treścią rzeczywistości a <b>pozorami</b>, które przy powierzchownej obserwacji mają kierować postrzeganie i rozumowanie w przeciwnym kierunku. Przy tym najczęściej pozory bywają przyjemne, a kryjąca się za nimi <b>prawda</b> — nie (być może po prostu nikt nie zadaje sobie trudu opisywania sytuacji przeciwstawnych, choć może znajdą się takie opisy w literaturze dydaktycznej i moralizatorskiej). Z pomocą tego hasła wskazujemy sytuacje, w których bohaterowie (lub podmiot liryczny) doświadczają takiego oszustwa ze strony osób lub <b>losu</b> (jedno i drugie znaleźlibyśmy w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/maria-powiesc-ukrainska/\"><i>Marii</i></a> Malczewskiego). Chodzi tu również o <b>obłudę</b> doświadczaną na co dzień — <b>hipokryzja</b> jest wszakże nieodłączną cechą życia towarzyskiego (i ogólniej: społecznego).<br>\r\n\r\n</p>"
}