GET /api/themes/dzwiek/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Dźwięk",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/dzwiek/",
    "sort_key": "dz~0wie~0k",
    "description": "<p>\r\nOpozycyjny wobec ciszy, odnosi się do tych dźwięków, które nie mogą być zaliczone do muzyki – np. szum wiatru, odgłosy płynącej wody, jadących pociągów i in. Jeśli są one znaczące dla akcji lub obrazowania w utworze, albo jeśli są ciekawie opisane – wskazujemy je z pomocą tego hasła.\r\n</p>"
}