GET /api/themes/dziecko/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Dziecko",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/dziecko/",
    "sort_key": "dziecko",
    "description": "<p>\r\nDziecko posiada dwoisty status w literaturze. Niekiedy przypisywana jest mu naiwność, dzięki czemu obserwowany przez nie świat odkrywa swą <b>obłudę</b>. Kiedy indziej zaś podkreśla się cechujące dzieci <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/dziecko/motyw/okrucienstwo/\"><b>okrucieństwo</b></a>. W romantyzmie uformowany został swoisty mit dziecka jako posiadającego ,,naturalny\" dostęp do <b>prawdy</b>, dar jasnowidzenia i <b>przeczucia</b> (taki jest mały Orcio w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nie-boska-komedia/\"><i>Nie-Boskiej komedii</i></a>). Dziecko bywa beztroskie i niewinne (angeliczne), ale niekiedy posiada cechy diaboliczne.<br>\r\n</p>"
}