GET /api/themes/dziecinstwo/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Dzieciństwo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/dziecinstwo/",
    "sort_key": "dziecin~0stwo",
    "description": "<p>\r\nStaraliśmy się zaznaczać przede wszystkim te fragmenty stanowiące opis (lub <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/dziecinstwo/motyw/wspomnienia/\"><b>wspomnienie</b></a>) czasów dzieciństwa, które można uznać za znaczące. Dzieciństwo może być w nich przedstawione jako czas <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/dziecinstwo/motyw/nauka/\"><b>nauki</b></a> — zdobywania <b>wiedzy</b> o świecie, jako świat baśniowy, jako <b>raj utracony</b>, jako czas beztroski itp. <br>\r\n</p>"
}