GET /api/themes/dworzanin/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Dworzanin",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/dworzanin/",
    "sort_key": "dworzanin",
    "description": "<p>\r\nZaznaczamy w ten sposób wszystkie przedstawienia postaci dworzanina, będącego jednym z wzorców osobowych renesansu (stanowi on synonim ogłady towarzyskiej i politycznej np. u Górnickiego); później z dworzaninem zaczęto kojarzyć coraz więcej cech negatywnych — aż wreszcie stał się <b>dworakiem</b>.<br>\r\nW <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/satyry-czesc-pierwsza-zycie-dworskie/\"><i>Życiu dworskim</i></a> Ignacy Krasicki pisał:</br>\r\n,,Zrazu młodzian, dojźrzalszy potem, profes teraz,<br>\r\nZyskający, zdradzony, oszukany nieraz,<br>\r\nZgoła dworak. Więc naucz, świadom znamienicie,<br>\r\nNa czym zawisło, jakie u dworu jest życie?\"<br><br>\r\nZob. też: <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/dwor\"><b>dwór</b></a> oraz <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/grzecznosc\"><b>grzeczność</b></a>.<br>\r\n\r\n</p>"
}