GET /api/themes/dworek/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Dworek",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/dworek/",
    "sort_key": "dworek",
    "description": "<p>\r\n\r\nMotyw dworku znaleźć można w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz/\"><i>Panu Tadeuszu</i></a> Mickiewicza, ale też w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nad-niemnem/\"><i>Nad Niemnem</i></a> Orzeszkowej, <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przedwiosnie/\"><i>Przedwiośniu</i></a> Żeromskiego itd. Dworek (najczęściej <b>szlacheckie gniazdo</b>) traktujemy tu jako konkretną <b>przestrzeń</b> (miał on swoją określoną budowę ze stałymi elementami — od kolumienek i ganku po <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/salon\"><b>salon</b></a>, kredens i trojaki), która przeistoczyła się z czasem w przestrzeń mityczną. Motyw związany jest z kulturą szlachecką i jej mitem kultywowanym w Polsce do dziś.</b>\r\n\r\n</p>"
}