GET /api/themes/dusza/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Dusza",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/dusza/",
    "sort_key": "dusza",
    "description": "<p>\r\n\r\nW tradycji neoplatońskiej i chrześcijańskiej dusza miała być częścią niematerialną, składającą się, obok <b>ciała</b>, na całość osoby. Motywem tym zaznaczamy wypowiedzi określające, czym jest dusza, jaka jest sfera oraz zakres jej istnienia i działania, jakie są ,,prawa duszy\". W romantyzmie są to np. prawa przeciwstawne tym organizującym ziemski, materialny porządek społeczny: pojawia się tu koncepcja <b>siostrzanych dusz</b>, nie mogących połączyć się na tym świecie węzłem małżeńskim, ale nieuchronną mocą przeznaczenia mających się połączyć w <b>zaświatach</b> (odwołuje się do niej Gustaw w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady/\"><i>Dziadach</i></a> Mickiewicza). Synonimem duszy bywa <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/serce/\"><b>serce</b></a>.<br>\r\n</p>"
}