GET /api/themes/duma/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Duma",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/duma/",
    "sort_key": "duma",
    "description": "<p>\r\nDuma wiąże się z pozytywnym stosunkiem do własnej tożsamości (określanej poprzez przynależność <b>narodową</b>, <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/duma/motyw/pozycja-spoleczna/\"><b>pozycję społeczną</b></a>, pełnioną rolę, wykonywany zawód, <b>własność</b> etc.); jest to rodzaj zadowolenia z tego, kim się jest. Wynaturzone i nadmierne zadowolenie owo zwie się <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/pycha/\"><b>pychą</b></a>.<br>\r\n</p>"
}