GET /api/themes/duch/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Duch",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/duch/",
    "sort_key": "duch",
    "description": "<p>\r\nWprowadzając ten motyw myśleliśmy nie tylko o konkretnych reprezentacjach postaci ducha w literaturze (np. w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hamlet/\"><i>Hamlecie</i></a> Shakespeare'a), ale także o wypowiedziach na temat <b>sił duchowych</b> człowieka. Odróżniliśmy go od motywu <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/dusza/\"><b>duszy</b></a>, przy czym w tekstach romantycznych duch stanowi często rodzaj wyższej ewolucyjnie formy ,,zwykłej\" duszy indywidualnej (np. u <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/autor/zygmunt-krasinski/\">Z. Krasińskiego</a>), a wypowiedzi na temat mocy ducha często przypominają te dotyczące <b>woli</b> w tekstach późniejszych (np. modernistycznych).<br>\r\n</p>"
}