GET /api/themes/drzewo/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Drzewo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/drzewo/",
    "sort_key": "drzewo",
    "description": "<p>\r\nDrzewo posiada niezwykle bogatą symbolikę, bywa obrazem łączności tego, co <b>ziemskie</b> z tym, co <b>niebiańskie</b>, osią świata, drzewem <b>mądrości</b> (taki obraz stanowi drzewo kabalistyczne), wreszcie na drzewie rodzą się owoce wiadomości <b>dobrego</b> i <b>złego</b> — zakazane <b>jabłka</b>. W lekturach opracowywanych na naszej stronie znaleźliśmy jeszcze inny aspekt motywu drzewa — pod jego gałęziami ludzie szukają <b>schronienia</b> (<a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fraszki-ksiegi-wtore-na-lipe-gosciu-siadz-pod-mym-lisciem-a-/\"><i>Na lipę</i></a> Kochanowskiego), co sprzyja życiu towarzyskiemu (<a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/cierpienia-mlodego-wertera/\"><i>Cierpieniach młodego Wertera</i></a>); zaś na gałęziach szukają ludzie owoców — drzewo ma tu oblicze dobroczynnej natury. Ponadto drzewo symbolizować może ludzki charakter i <b>los</b> (w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/z-wichrow-i-hal-z-tatr-krzak-dzikiej-rozy-w-ciemnych-smreczy/\"><i>Krzaku dzikiej róży</i></a> Kasprowicza i <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ludzie-bezdomni/\"><i>Ludziach bezdomnych</i></a> Żeromskiego).  <br>\r\n\r\n</p>"
}