GET /api/themes/doroslosc/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Dorosłość",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/doroslosc/",
    "sort_key": "dorosl~0os~0c~0",
    "description": "<p>\r\nHasło to służy do wskazywania wypowiedzi mówiących o tym, jakie są wyznaczniki dorosłości, a zarazem końca <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/doroslosc/motyw/dziecinstwo/\"><b>dzieciństwa</b></a>.<br>\r\n</p>"
}