GET /api/themes/dom/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Dom",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/dom/",
    "sort_key": "dom",
    "description": "<p>\r\nW związku z motywem domu myśleliśmy raczej o pewnym miejscu wyobraźniowym, niż o opisach konkretnych budynków (choć i takie, być może, warte będą zaznaczenia, jeśli niosą ze sobą coś więcej niż np. opis szczegółów architektonicznych). Dom stanowi niekiedy synonim utraconego <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/raj\"><b>raju</b></a> (szczególnie dla <b>emigrantów</b>, wygnańców i <b>zesłańców</b>), pierwiastkowego obrazu świata, <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/dom/motyw/dziecinstwo/\"><b>dzieciństwa</b></a>, <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/dom/motyw/rodzina/\"><b>rodziny</b></a>, <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/dom/motyw/ojczyzna/\"><b>ojczyzny</b></a>. Z drugiej strony istotne są również w jego przestrzeni szczególne miejsca (zob. też: <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/piwnica\"><b>piwnica</b></a>, <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/kuchnia\"><b>kuchnia</b></a>, <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/salon\"><b>salon</b></a>, <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/ogrod\"><b>ogród</b></a>).<br>\r\n\r\n</p>"
}