GET /api/themes/dobro/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Dobro",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/dobro/",
    "sort_key": "dobro",
    "description": "<p>Szczególnie w literaturze o ambicjach moralizatorskich znajdziemy fragmenty mówiące ogólnie o dobru i (częściej) o złu, określające, czym jest czynienie dobra i wskazujące na konsekwencje takiego postępowania w perspektywie doczesnej i wiecznej.</p>"
}