GET /api/themes/diabel/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Diabeł",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/diabel/",
    "sort_key": "diabel~0",
    "description": "<p>\r\nMniej demoniczna wersja zła wcielonego, częstsza w opowieściach ludowych (lub stylizowanych na takie). W Mickiewiczowskich <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady/motyw/diabel\"><i>Dziadach</i></a>, czy <i>Pani Twardowskiej</i> mamy do czynienia z taką właśnie odmianą szatana o przypiłowanych kłach (dostojnego miana <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/szatan/\"><b>szatana</b></a> trudno użyć przy okazji groteskowych scen, w których <b>złe duchy</b> kłócą się między sobą, tocząc bójki o duszę Konrada czy Senatora, ani też w odniesieniu do takiego Mefistofelesa, który zmyka przez dziurkę od klucza przed kobietą).<br>\r\n</p>"
}