GET /api/themes/deszcz/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Deszcz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/deszcz/",
    "sort_key": "deszcz",
    "description": "<p>\r\nOprócz sławnego jako szkolny przykład sylabotonizmu <i>Deszczu jesiennego</i> Staffa, znajdzie się jeszcze kilka utworów, w których zjawisko przyrody nierzadkie w naszym klimacie zostało i ciekawie opisane, i wyposażone w pewne naddane cechy symboliczne (ciekawy przykład znajdziemy w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/cierpienia-mlodego-wertera/\"><i>Cierpieniach młodego Wertera</i></a>).<br>\r\n\r\n</p>"
}