GET /api/themes/danse-macabre/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Danse macabre",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/danse-macabre/",
    "sort_key": "danse macabre",
    "description": "<p>\r\nMotyw tańca <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/smierc/\"><b>śmierci</b></a>, w obliczu której zrównują się wszystkie stany, która zabija bez uprzedzenia wszystkich, bez względu na przymioty umysłu, duszy i ciała, nie zważając na stanowisko i zasługi swych ofiar — jest charakterystyczny przede wszystkim dla literatury średniowiecza (wśród lektur najdobitniej został przedstawiony w <i>Rozmowie mistrza Polikarpa ze Śmiercią</i>) oraz baroku. Pewne odwołania znajdą się jednak w utworach z późniejszych epok.<br>\r\n</p>"
}