GET /api/themes/czysciec/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Czyściec",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/czysciec/",
    "sort_key": "czys~0ciec",
    "description": "<p>\r\nWizja czyśćca pojawia się w literaturze przy okazji rozważań o <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/smierc/\"><b>śmierci</b></a>, <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zaswiaty\"><b>zaświatach</b></a>, życiu wiecznym. Opis grzesznych dusz, ,,zawieszonych\" pomiędzy boskim <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/raj\"><b>rajem</b></a> a <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/pieklo\"><b>piekłem</b></a>, oczekujących na zbawienie, może być ciekawym obrazem ludzkiej <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/pokora\"><b>pokory</b></a>. Motyw wyraźnie obecny i opisany w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boska-komedia/\"><i>Boskiej Komedii</i></a> Dantego Alighieri.<br>\r\n\r\n</p>"
}