GET /api/themes/czyn/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Czyn",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/czyn/",
    "sort_key": "czyn",
    "description": "<p>\r\n\r\nCzyn rozumiemy tu jako takie dokonanie, które nadaje życiu sens i czyni je prawdziwym, istotnym itd. Zarówno w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kordian\"><i>Kordiana</i></a> (gdzie <b>czyn</b> pełni funkcję przeciwieństwa dla motywu <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zycie-snem/\"><b>życia snem</b></a>), jak i w innych przypadkach jako istotne pojawia się pytanie, co jest <b>czynem</b>, a co nim nie jest. Ważny może tu być rozmiar duchowej przemiany, która towarzyszy działaniu, ale również jego efekt zewnętrzny. Kwestia ta pojawia się w dyskusjach romantyków (w których <b>czyn</b> bywa przeciwstawiany <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/slowo/\"><b>słowu</b></a>), czy twórców młodopolskich. Dywagacje na temat <b>czynu</b> snuje Prus. Do klasyki należą również perory Hamleta dotyczące konieczności czynu przy jednocześnie odczuwanej niemożności podjęcia działania. Za pomocą tego hasła wskazywaliśmy fragmenty, w których wybór działania wiąże się nie tylko z oceną strat i zysków, ale z jakimś głębszym wartościowaniem (por. np. rozważania Wokulskiego, czy człowiek obracający swą energię na zdobycie gigantycznej fortuny, by zyskać osobiste szczęście wraz z sercem panny Łęckiej, postępuje podlej od człowieka oddającego swe życie na zmarnowanie w bezsensownej walce).<br>\r\n\r\n</p>"
}