GET /api/themes/czary/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Czary",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/czary/",
    "sort_key": "czary",
    "description": "<p>\r\nW tekstach literackich odnajdujemy zarówno bezpośrednie opisy czarów (jak w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balladyna/\"><i>Balladynie</i></a> Słowackiego, czy w <i>Fauście</i> Goethego), jak również wypowiedzi ujawniające, jakie zjawiska były postrzegane jako czary, czyli jako dziejące się z udziałem sił nieczystych. <br>\r\n</p>"
}