GET /api/themes/czarownica/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Czarownica",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/czarownica/",
    "sort_key": "czarownica",
    "description": "<p>\r\nHasłem tym oznaczyliśmy fragmenty, w których wprost przedstawiona jest bajkowa postać czarownicy (jak w <i>Makbecie</i> Shakespeare'a), albo w których ma miejsce posądzenie jakiejś <b>kobiety</b> o <b>czary</b> (dotyczy to np. matki Jagny w <i>Chłopach</i>, Dominikowej, która zajmuje się znachorstwem).<br>\r\n</p>"
}