GET /api/themes/cud/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Cud",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/cud/",
    "sort_key": "cud",
    "description": "<pr>\r\nZ pomocą tego motywu wskazujemy te zjawiska, które są postrzegane jako nadnaturalne, wyjątkowe, będące wynikiem interwencji sił wyższych, boskich - najbardziej wyraziste i klasyczne przykłady znajdziemy na pewno w <i>Legendzie o świętym Aleksym</i>, ale nie brak też cudów np. w literaturze romantycznej.\r\n</pr>"
}