GET /api/themes/corka/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Córka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/corka/",
    "sort_key": "co~0rka",
    "description": "<p>\r\nMotywem tym oznaczone są fragmenty odnoszące się do roli i oczekiwań, jakie stoją przed dzieckiem płci żeńskiej. Motyw córki znajdziemy np. w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny/\"><i>Trenach</i></a> Kochanowskiego, czy w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hamlet/\"><i>Hamlcie</i></a> Shakespeare'a.<br>\r\n</p>"
}