GET /api/themes/cnota/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Cnota",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/cnota/",
    "sort_key": "cnota",
    "description": "<p>\r\nWprowadzając ten motyw dla opisania pewnych wątków w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesni/\"><i>Pieśniach</i></a> i <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/treny/\"><i>Trenach</i></a> Kochanowskiego, myśleliśmy o klasycznym rozumieniu tej cechy charakteru, której synonimem mogłaby być <b>prawość</b>.<br>\r\n\r\n</p>"
}