GET /api/themes/cmentarz/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Cmentarz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/cmentarz/",
    "sort_key": "cmentarz",
    "description": "<p>W związku z cmentarzem poruszane są problemy <b>sensu życia</b>, wyobrażeń o <b>życiu pośmiertnym</b> - jest to miejsce ważne w każdej kulturze, choć jednocześnie cmentarze umieszczane są na obrzeżach osiedli ludzkich (i przez to niejako przesuwane na margines codzienności). Ciekawy fragment związany z pobytem na cmentarzu w Zaduszki znalazł się w pierwszej części <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/chlopi-czesc-pierwsza-jesien/\"><i>Chłopów</i></a> Reymonta; motyw gra istotną rolę w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady/\"><i>Dziadach</i></a> Mickiewicza i wielu innych utworach.</p>"
}