GET /api/themes/cisza/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Cisza",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/cisza/",
    "sort_key": "cisza",
    "description": "<p>\r\nPoprzedza wszelki <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/dzwiek/\"><b>dźwięk</b></a>, jest integralną częścią <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/muzyka/\"><b>muzyki</b></a>. Wiele z niej się może wyłonić. Stanowi moment pewnego <b>zatrzymania</b>, pauzy w działaniu, często jednak przynosi niepokój. Słynna jest szczególnie ta, która następuje przed <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/burza/\"><b>burzą</b></a>. Motyw został wykorzystany m.in. przy opracowaniu <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie-stepy-akermanskie/\"><i>Stepów Akermańskich</i></a> Mickiewicza. Autorzy piszą o ciszy dość często: spotkamy ją w poezji Kasprowicza, u Mickiewicza w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz/\"><i>Panu Tadeuszu</i></a>, w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nad-niemnem/\"><i>Nad Niemnem</i></a> Orzeszkowej.</p>"
}