GET /api/themes/cierpienie/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Cierpienie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/cierpienie/",
    "sort_key": "cierpienie",
    "description": "<p>\r\nMotyw ten ważny jest zarówno dla myśli chrześcijańskiej (w której cierpienie ma przynosić oczyszczenie z win), jak i dla refleksji egzystencjalnej. Cierpienie ukazywane jest niekiedy jako fundamentalne dla <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/kondycja-ludzka/motyw/cierpienie/\"><b>kondycji ludzkiej</b></a>. Zaznaczamy zarówno znaczące opisy cierpienia, jak i przemyślenia na jego temat.<br>\r\n</p>"
}