GET /api/themes/cien/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Cień",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/cien/",
    "sort_key": "cien~0",
    "description": "<p>\r\nNależy on do motywów fantazmatycznych; jest jednym ze zjawisk, z którymi wiążą się wyobrażenia na temat <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/sobowtor/\"><b>sobowtóra</b></a> (ponieważ cień natrętnie naśladuje nas, nasze ciało), czy <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/dusza/\"><b>duszy</b></a> (np. zmarli bywają określani jako cienie). Jednocześnie brak cienia lub jakiekolwiek z nim kłopoty znamionują pewne odchylenia od norm przyjętych dla <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/kondycja-ludzka/\"><b>kondycji ludzkiej</b></a> (por. przypadek <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wampir/\"><b>wampirów</b></a>, czy — Piotrusia Pana). Cień bywał też obrazem ludzkiego życia, którego cechą w takim ujęciu jest ulotność, złudność, zagrożenie unicestwieniem w każdej chwili (M. Sęp-Szarzyński, Sonet II, <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonet-ii-na-one-slowa-jopowe/\"><i>Na słowa one Jopowe</i></a>).<br>\r\n\r\n</p>"
}