GET /api/themes/ciemnosc/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Ciemność",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/ciemnosc/",
    "sort_key": "ciemnos~0c~0",
    "description": "<p>\r\nMotyw został wprowadzony jako uzupełnienie motywu <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/swiatlo/\"><b>światła</b></a> i wykorzystany od razu przy opracowywaniu wierszy Kasprowicza, w których ciemność występuje zarówno w znaczeniu dosłownym, jak metaforycznym (jako synonim <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zlo\"><b>zła</b></a>) i stanowi żywioł pociągający dla posępnej, młodopolskiej duszy.\r\n</p>"
}