GET /api/themes/cialo/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Ciało",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/cialo/",
    "sort_key": "cial~0o",
    "description": "<p>\r\nPrzy pomocy tego hasła wskazujemy przemyślenia na temat ciała ludzkiego (najczęściej przedstawianego w opozycji do <b>duszy/ducha</b>) oraz na temat roli cielesności w rozmaitych relacjach międzyludzkich.<br>\r\n\r\n</p>"
}