GET /api/themes/chrzest/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Chrzest",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/chrzest/",
    "sort_key": "chrzest",
    "description": "<p>\r\nJest to religijny rytuał oczyszczenia duszy ludzkiej z grzechu pierworodnego (o którym mówi Biblia), zmiana wiary bądź chrystianizacja narodu pogańskiego (z tym znaczneniem spotkamy się w średniowiecznej literaturze polskiej). Chrzest łączy się z <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/przemiana/\"><b>przemianą</b></a> duchową, zmianą dotychczasowego życia; stanowi religijny akt, będący pierwszym krokiem ku pojednaniu z <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/bog/\"><b>Bogiem</b></a>.<br>\r\n</p>"
}