GET /api/themes/chrystus/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Chrystus",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/chrystus/",
    "sort_key": "chrystus",
    "description": "<p>\r\nFigura Chrystusa, jako uosobienia bezinteresownego <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/poswiecenie/\"><b>poświęcenia</b></a> własnego życia dla <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/zbawienie/\"><b>zbawienia</b></a> wszystkich ludzi, w imię <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/milosierdzie/\"><b>miłosierdzia</b></a> i współczucia — stała się ważnym (i kontrowersyjnym) motywem literatury polskiej okresu romantyzmu. Metaforyczne myślenie o Polsce pod zaborami jako o Chrystusie wśród narodów Europy, które wywarło głęboki wpływ na kształt naszej kultury i funkcjonujące w jej obrębie idee — czerpie z takiego właśnie rozumienia figury Chrystusa. Motyw ten odnajdziemy także u twórców młodopolskich (w innych nieco kontekstach), czy w literaturze okresu II wojny światowej. <br>\r\nWyrazista analogia między losami Polski a żywotem Chrystusa została przeprowadzona w wizji księdza Piotra w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady/\"><i>Dziadach</i></a> (wśród podobieństw znalazły się m.in. rzeź niewiniątek, osoba Piłata, Golgota i in.). <br>\r\n\r\n</p>"
}