GET /api/themes/choroba/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Choroba",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/choroba/",
    "sort_key": "choroba",
    "description": "<p>\r\nHasłem tym możemy oznaczać fragmenty, w których przedstawia się jako niezdrowe czy anormalne pewne stany fizyczne lub psychiczne jednostek lub też pewne zjawiska społeczne postrzegane jako anomalie.<br>\r\n</p>"
}