GET /api/themes/chlop/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Chłop",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/chlop/",
    "sort_key": "chl~0op",
    "description": "<p>\r\nDzięki temu motywowi mamy możliwość wskazania w utworach na postaci chłopów, charakterystyczny dla ludności wiejskiej system wartości, wzory zachowań, obyczaje, wierzenia, a także sposób współistnienia z innymi klasami społecznymi (zob. też: <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/lud/\"><b>lud</b></a>).  <br>\r\n</p>"
}