GET /api/themes/chleb/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Chleb",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/chleb/",
    "sort_key": "chleb",
    "description": "<p>\r\nWłączyliśmy do naszej listy motyw chleba jako pożywienia posiadającego szczególną wartość symboliczną (w chrześcijaństwie chleb używany w liturgii to <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/cialo/motyw/bog/\"><b>ciało</b></a> Boga, natomiast w Modlitwie Pańskiej ,,Ojcze nasz...\" to znak łaski bożej). W wymiarze bardziej ogólnym chleb jest synonimem podstawowych, niezbędnych człowiekowi do życia środków. <br>\r\n</p>"
}