GET /api/themes/chciwosc/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Chciwość",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/chciwosc/",
    "sort_key": "chciwos~0c~0",
    "description": "<p>\r\nChciwość traktujemy tu jako pewnego rodzaju postawę życiową, przejawiającą się przez zachłanny stosunek do <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wlasnosc/\"><b>własności</b></a> (w tym <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/pieniadz/\"><b>pieniędzy</b></a>). Jednym słowem jest to postawa <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/skapiec/\"><b>skąpca</b></a>, którą można odczytywać jako alegorię. Jej istotę stanowi bowiem niewłaściwe rozpoznanie <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/kondycja-ludzka/\"><b>kondycji ludzkiej</b></a> oraz formę niezgody na <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/przemijanie/\"><b>przemijanie</b></a>.<br>\r\n\r\n</p>"
}