GET /api/themes/car/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Car",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/car/",
    "sort_key": "car",
    "description": "<p>\r\nW polskiej literaturze, szczególnie tej z okresu romantyzmu, zmitologizowana postać cara stanowi uosobienie wroga Polski (por. <i>Psalmy Przyszłości</i> Krasińskiego) oraz synonim tyrana (por. ,,kłótnię\" Konrada z Bogiem w trzeciej części <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady/\"><i>Dziadów</i></a> Mickiewicza). Car stał się wcieleniem tego, co w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/rosja/\"><b>Rosji</b></a> złe, imperialne i przeciwne wolności. Często przy tym przeciwstawiano cara rosyjskiemu <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/lud/\"><b>ludowi</b></a>.<br>\r\n</p>"
}