GET /api/themes/burza/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Burza",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/burza/",
    "sort_key": "burza",
    "description": "<p>\r\nWiele jest w literaturze fragmentów opisujących to zjawisko atmosferyczne, będącego często odzwierciedleniem gwałtownych uczuć bohatera czy podmiotu lirycznego (jak w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-krymskie/\"><i>Sonetach krymskich</i></a> Mickiewicza) lub obrazem groźnego oblicza przyrody, czy w ogóle świata (jak w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/cierpienia-mlodego-wertera/\"><i>Cierpieniach młodego Wertera</i></a> Goethego, <i>Chłopach</i> Reymonta).<br>\r\n</p>"
}