GET /api/themes/buntownik/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Buntownik",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/buntownik/",
    "sort_key": "buntownik",
    "description": "<p>\r\nMotywem tym zaznaczamy fragmenty odnoszące się do charakterystyki bohatera, którego postawę wobec świata oraz działania określa postawa <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/bunt\"><b>buntu</b></a>; buntownik jest oczywiście sztandarową postacią romantyzmu, ale nie brak i nieromantycznych lub postromantycznych buntowników. </br>\r\n</p>"
}