GET /api/themes/bunt/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Bunt",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/bunt/",
    "sort_key": "bunt",
    "description": "<p>\r\n\r\nW literaturze nie brak opisów sytuacji jednostkowych lub społecznych buntów, a także przemyśleń na temat skutków i celowości takich niepokornych wobec <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/los/\"><b>losu</b></a> (czy <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/kondycja-ludzka/\"><b>kondycji ludzkiej</b></a>) zachowań. Warto zaznaczyć, że bunt często wiąże się z brakiem akceptacji własnej <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/pozycja-spoleczna/\"><b>pozycji społecznej</b></a> (zob. też: <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/rewolucja/\"><b>rewolucja</b></a>).<br>\r\n</p>"
}