GET /api/themes/brat/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Brat",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/brat/",
    "sort_key": "brat",
    "description": "<p>\r\nZaznaczaliśmy w ten sposób nie tylko fragmenty mówiące o różnych postaciach braci w utworach (te wskazujemy wówczas tylko, kiedy mamy do czynienia z postacią w jakiś sposób symptomatyczną, jak np. w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antygona/\"><i>Antygonie</i></a>), ale i dla zwrócenia uwagi na wypowiedzi, w których wyrażone zostały przeświadczenia na temat tego, kim brat powinien, a kim nie powinien być, jakich oczekuje się po nim zachowań wobec tych, którzy nazywają go tym mianem.<br>\r\n</p>"
}