GET /api/themes/bogactwo/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Bogactwo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/bogactwo/",
    "sort_key": "bogactwo",
    "description": "<p>\r\nMotyw przewidziany do wskazywania nie tylko rozmaitych opisów bogactwa, ale także wypowiedzi traktujących o tym, w jaki sposób różne postacie wyobrażają sobie bycie bogatym, co myślą o tym stanie (zwykle określanym jako błogi lub przeklęty) oraz o konsekwencjach zażywania bogactwa (które może np. łatwo prowadzić do <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/pycha/\"><b>pychy</b></a>). <br>\r\n\r\n</p>"
}