GET /api/themes/bog/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Bóg",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/bog/",
    "sort_key": "bo~0g",
    "description": "<p>\r\nSporo znajdziemy w naszej literaturze wypowiedzi na temat sposobu funkcjonowania w świecie różnych bogów, przeświadczeń o zakresie ich <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/wladza/motyw/bog/\"><b>władzy</b></a>, relacji łączących ich z ludźmi itd. Odnośne fragmenty zaznaczamy tym właśnie motywem, choć oczywiście jego nazwa pisana wielką literą i w lp., odnosi się przede wszystkim do religii monoteistycznych, a wśród nich najczęściej oczywiście do chrześcijaństwa.<br>\r\n</p>"
}