GET /api/themes/bloto/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Błoto",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/bloto/",
    "sort_key": "bl~0oto",
    "description": "<p>\r\nZapewne w związku ze słotnym klimatem żywioł błota występuje dość często na kartach naszej literatury. Dołączając to hasło do naszej listy, myśleliśmy również o metaforycznym znaczeniu błota (w którym się brnie z trudem, które utrudnia i brudzi życie). Scena stosowna dla rozmyślań o błocie znajduje się np. w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/silaczka/\"><i>Siłaczce</i></a>. Obraz błota chętnie przywoływali autorzy w okresie modernizmu; jednak już Mikołaj Rej pisał: ,,Lepsza cnota w błocie, niż niecnota w złocie\" — przeciwstawiając w ten sposób błoto <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/bogactwo/\">bogactwu</a> i kojarząc je ze szlachetnym ubóstwem. <br>\r\n</p>"
}