GET /api/themes/blazen/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Błazen",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/blazen/",
    "sort_key": "bl~0azen",
    "description": "<p>\r\nZwyczajowo jest to postać komplementarna wobec postaci <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/krol/\"><b>króla</b></a> i stanowi symbol przekornej <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/madrosc/\"><b>mądrości</b></a>. Najsławniejszym wcieleniem błazna jest oczywiście Stańczyk, występujący w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wesele/\"><i>Weselu</i></a> Wyspiańskiego; znajdą się jednak zapewne mniej rozbudowane i wieloznaczne wypowiedzi na temat błazeńskiej kondycji. Np. w dramacie Williama Shakespeare'a <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hamlet/\"><i>Hamlet</i></a>, tytułowy bohater odnajduje na cmentarzu czaszkę błazna Yoryka, które to zdarzenie zmusza go do refleksji nad <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/los/\"><b>losem</b></a> oraz <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/kondycja-ludzka/\"><b>kondycją ludzką</b></a> (zob. też: <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/dwor/\"><b>dwór</b></a>).<br>\r\n\r\n</p>"
}