GET /api/themes/bladzenie/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Błądzenie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/bladzenie/",
    "sort_key": "bl~0a~0dzenie",
    "description": "<p>\r\nMotyw ten odwołuje się po części do naznaczonej niepewnością <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/kondycja-ludzka/\"><b>kondycji ludzkiej</b></a>, po części natomiast do postaci miejskiego <i>flaneura</i>. Tym motywem oznaczać będziemy błądzenie Wokulskiego w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/labirynt\"><b>labiryncie</b></a>, jakim staje się dla niego Paryż. Wokulski także odkrywa Warszawę i ,,doświadcza\" jej, gdy schodzi w dół ulicą Karową i błądzi po Powiślu. Jednocześnie w polskich realiach częściej błądzić będziemy nie w labiryntach miejskich, lecz po bezdrożach i pustkowiach (dla uzupełnienia obrazu polecamy tu z naszej listy cytaty zgromadzone pod hasłem <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/bloto\"><b>błoto</b></a>). Błądzenie rozumiane w sensie etycznym wiąże się z <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/grzech\"><b>grzechem</b></a> i <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/upadek\"><b>upadkiem</b></a>. Może ono jednak dotyczyć błąkania się ,,fizycznego\" lub też duchowego: poszukiwania swojego miejsca w życiu, zmierzania być może ku jakiemuś celowi przez pozornie przypadkowe miejsca; może w końcu odnosić się do życia wewnętrznego (czy psychicznego) — np. poszukiwania własnej tożsamości.<br>\r\n\r\n</p>"
}